Alicja Musialowa

Imię i nazwisko: Alicja Musialowa
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Alicja Musialowa - II kadencja 1957 - 1961
- Alicja Musialowa - III kadencja 1961 - 1965
- Alicja Musialowa - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 60 Nowy Sacz

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 60 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)