Alojzy Bilko

Imię i nazwisko: Alojzy Bilko
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Alojzy Bilko - II kadencja 1957 - 1961
- Alojzy Bilko - III kadencja 1961 - 1965
- Alojzy Bilko - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Rolnictwa

Okreg wyborczy: 55 Bielsko-Biala

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Rolnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 55 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)