Andrzej Werblan

Imię i nazwisko: Andrzej Werblan
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Andrzej Werblan - III kadencja 1961 - 1965
- Andrzej Werblan - IV kadencja 1965 - 1969
- Andrzej Werblan - V kadencja 1969 - 1972
- Andrzej Werblan - VI kadencja 1972 - 1976
- Andrzej Werblan - VII kadencja 1976 - 1980
- Andrzej Werblan - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 26 Jedrzejow

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 26 Jedrzejow (Okreg wyborczy)