Andrzej Wojtkowski

Imię i nazwisko: Andrzej Wojtkowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Nauki i Kultury

Okreg wyborczy: 30 Lublin

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty, Nauki i Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Lublin (Okreg wyborczy)