Boleslaw Drobner

Imię i nazwisko: Boleslaw Drobner
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Boleslaw Drobner - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Boleslaw Drobner - II kadencja 1957 - 1961
- Boleslaw Drobner - III kadencja 1961 - 1965
- Boleslaw Drobner - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Okreg wyborczy: 61 Tarnow

Tytul/stopien naukowy: dr filozofii i chemii

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 61 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr filozofii i chemii (Tytul/stopien naukowy)