Boleslaw Ruminski

Imię i nazwisko: Boleslaw Ruminski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Boleslaw Ruminski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Boleslaw Ruminski - III kadencja 1961 - 1965
- Boleslaw Ruminski - IV kadencja 1965 - 1969
- Boleslaw Ruminski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 62 Oswiecim

Tytul/stopien naukowy: inz. chemii

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 62 Oswiecim (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. chemii (Tytul/stopien naukowy)