Czeslaw Wycech

Imię i nazwisko: Czeslaw Wycech
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Czeslaw Wycech - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Czeslaw Wycech - II kadencja 1957 - 1961
- Czeslaw Wycech - III kadencja 1961 - 1965
- Czeslaw Wycech - IV kadencja 1965 - 1969
- Czeslaw Wycech - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Nauki i Kultury

Okreg wyborczy: 37 Gdynia

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Oswiaty, Nauki i Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 37 Gdynia (Okreg wyborczy)