Dominik Horodynski

Imię i nazwisko: Dominik Horodynski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Funkcja w Sejmie: Czlonek Rady Seniorow

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 57 Czestochowa

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Czlonek Rady Seniorow (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 57 Czestochowa (Okreg wyborczy)