Eugenia Pragierowa

Imię i nazwisko: Eugenia Pragierowa
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Eugenia Pragierowa - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Pracy i Zdrowia

Okreg wyborczy: 55 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: dr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Pracy i Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 55 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr praw (Tytul/stopien naukowy)