Feliks Baranowski

Imię i nazwisko: Feliks Baranowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Feliks Baranowski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Feliks Baranowski - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 13 Bydgoszcz

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 13 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)