Franciszek Mazur

Imię i nazwisko: Franciszek Mazur
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Franciszek Mazur - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Funkcja w Sejmie: Czlonek Rady Seniorow

Okreg wyborczy: 44 Wroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Czlonek Rady Seniorow (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 44 Wroclaw (Okreg wyborczy)