Franciszek Murawski

Imię i nazwisko: Franciszek Murawski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Franciszek Murawski - III kadencja 1961 - 1965
- Franciszek Murawski - IV kadencja 1965 - 1969
- Franciszek Murawski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Rolnictwa

Okreg wyborczy: 36 Gdansk

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Rolnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 36 Gdansk (Okreg wyborczy)