Franciszek Waniolka

Imię i nazwisko: Franciszek Waniolka
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Franciszek Waniolka - II kadencja 1957 - 1961
- Franciszek Waniolka - III kadencja 1961 - 1965
- Franciszek Waniolka - IV kadencja 1965 - 1969
- Franciszek Waniolka - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 55 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: inz. mechnik

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 55 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. mechnik (Tytul/stopien naukowy)