Helena Jaworska

Imię i nazwisko: Helena Jaworska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Helena Jaworska - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Helena Jaworska - II kadencja 1957 - 1961
- Helena Jaworska - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Finansowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 38 Koszalin

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Finansowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 38 Koszalin (Okreg wyborczy)