Henryk Swiatkowski

Imię i nazwisko: Henryk Swiatkowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Henryk Swiatkowski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 29 Zamosc

Tytul/stopien naukowy: dr nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 29 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)