Hilary Chelchowski

Imię i nazwisko: Hilary Chelchowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Hilary Chelchowski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Okreg wyborczy: 23 Kielce

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 23 Kielce (Okreg wyborczy)