Jan Frankowski

Imię i nazwisko: Jan Frankowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Jan Frankowski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jan Frankowski - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Frankowski - III kadencja 1961 - 1965
- Jan Frankowski - IV kadencja 1965 - 1969
- Jan Frankowski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Spraw Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 24 Ostrowiec Swietokrzyski

Tytul/stopien naukowy: dr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 24 Ostrowiec Swietokrzyski (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr praw (Tytul/stopien naukowy)