Jan Szkop

Imię i nazwisko: Jan Szkop
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spraw Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 63 Chrzanow

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spraw Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 63 Chrzanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)