Jerzy Morawski

Imię i nazwisko: Jerzy Morawski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Jerzy Morawski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jerzy Morawski - II kadencja 1957 - 1961
- Jerzy Morawski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spraw Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 18 Kalisz

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spraw Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Kalisz (Okreg wyborczy)