Jozef Karweta

Imię i nazwisko: Jozef Karweta
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 63 Chrzanow

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 63 Chrzanow (Okreg wyborczy)