Jozef Koszutski

Imię i nazwisko: Jozef Koszutski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 51 Stalinogrod

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 51 Stalinogrod (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)