Konstanty Dabrowski

Imię i nazwisko: Konstanty Dabrowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Konstanty Dabrowski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Konstanty Dabrowski - III kadencja 1961 - 1965
- Konstanty Dabrowski - IV kadencja 1965 - 1969
- Konstanty Dabrowski - V kadencja 1969 - 1972
- Konstanty Dabrowski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 67 Krosno

Tytul/stopien naukowy: mgr nauk ekonomicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 67 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)