Leon Chajn

Imię i nazwisko: Leon Chajn
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Leon Chajn - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Leon Chajn - II kadencja 1957 - 1961
- Leon Chajn - III kadencja 1961 - 1965
- Leon Chajn - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Pracy i Zdrowia

Okreg wyborczy: 36 Gdansk

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Pracy i Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 36 Gdansk (Okreg wyborczy)