Leon Janczak

Imię i nazwisko: Leon Janczak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Leon Janczak - III kadencja 1961 - 1965
- Leon Janczak - VI kadencja 1972 - 1976
- Leon Janczak - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 19 Ostrow Wielkopolski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 19 Ostrow Wielkopolski (Okreg wyborczy)