Leon Kruczkowski

Imię i nazwisko: Leon Kruczkowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Leon Kruczkowski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Leon Kruczkowski - II kadencja 1957 - 1961
- Leon Kruczkowski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Funkcja w Sejmie: Czlonek Rady Seniorow

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Nauki i Kultury

Okreg wyborczy: 66 Jaroslaw

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Czlonek Rady Seniorow (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Oswiaty, Nauki i Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 66 Jaroslaw (Okreg wyborczy)