Marian Naszkowski

Imię i nazwisko: Marian Naszkowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 43 Zielona Gora

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 43 Zielona Gora (Okreg wyborczy)