Mieczyslaw Wagrowski

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Wagrowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Wagrowski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spraw Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 36 Gdansk

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spraw Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 36 Gdansk (Okreg wyborczy)