Romuald Kisielewski

Imię i nazwisko: Romuald Kisielewski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 28 Chelm

Tytul/stopien naukowy: inz. budownictwa ladowego

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 28 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. budownictwa ladowego (Tytul/stopien naukowy)