Ryszard Strzelecki

Imię i nazwisko: Ryszard Strzelecki
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Ryszard Strzelecki - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Ryszard Strzelecki - III kadencja 1961 - 1965
- Ryszard Strzelecki - IV kadencja 1965 - 1969
- Ryszard Strzelecki - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 2 Pruszkow

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 2 Pruszkow (Okreg wyborczy)