Stanislaw Cieslak

Imię i nazwisko: Stanislaw Cieslak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Stanislaw Cieslak - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Stanislaw Cieslak - II kadencja 1957 - 1961
- Stanislaw Cieslak - III kadencja 1961 - 1965
- Stanislaw Cieslak - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Finansowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 62 Oswiecim

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Finansowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 62 Oswiecim (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)