Stanislaw Pawlak

Imię i nazwisko: Stanislaw Pawlak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Stanislaw Pawlak - II kadencja 1957 - 1961
- Stanislaw Pawlak - II kadencja 1993 - 1997
- Stanislaw Pawlak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: SP

Funkcja w Sejmie: Czlonek Rady Seniorow

Komisje Sejmowe: Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 23 Kielce

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Czlonek Rady Seniorow (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 23 Kielce (Okreg wyborczy)