Stanislaw Radkiewicz

Imię i nazwisko: Stanislaw Radkiewicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Stanislaw Radkiewicz - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 36 Gdansk

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 36 Gdansk (Okreg wyborczy)