Stanislaw Skrzeszewski

Imię i nazwisko: Stanislaw Skrzeszewski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 61 Tarnow

Tytul/stopien naukowy: dr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 61 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr praw (Tytul/stopien naukowy)