Walenty Titkow

Imię i nazwisko: Walenty Titkow
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Walenty Titkow - II kadencja 1957 - 1961
- Walenty Titkow - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Pracy i Zdrowia

Okreg wyborczy: 3 Minsk Mazowiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Pracy i Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 3 Minsk Mazowiecki (Okreg wyborczy)