Wlodzimierz Sokorski

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Sokorski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Wlodzimierz Sokorski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Wlodzimierz Sokorski - IV kadencja 1965 - 1969
- Wlodzimierz Sokorski - V kadencja 1969 - 1972
- Wlodzimierz Sokorski - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 31 Lomza

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 31 Lomza (Okreg wyborczy)