Zdzislaw Studzinski

Imię i nazwisko: Zdzislaw Studzinski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Zdzislaw Studzinski - III kadencja 1961 - 1965
- Zdzislaw Studzinski - IV kadencja 1965 - 1969
- Zdzislaw Studzinski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Okreg wyborczy: 36 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: kontradmiral

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 36 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z kontradmiral (Tytul/stopien naukowy)