Adam Lipinski

Imię i nazwisko: Adam Lipinski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Adam Lipinski - IV kadencja 2001 - 2005
- Adam Lipinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 11 Wroclaw

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o samorzadzie powiatowym (druk 98)

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1979, Wydzial Gospodarki Narodowej, kierunek planowanie

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wydawca ksiazek i pism

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 11 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o samorzadzie powiatowym (druk 98) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1979, Wydzial Gospodarki Narodowej, kierunek planowanie (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wydawca ksiazek i pism (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)