Adam Matuszczak

Imię i nazwisko: Adam Matuszczak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 29 Rzeszow

Podkomisje: Podkomisja ds. przemyslu zbrojeniowego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Inzynierska, Rzeszow, 1966, Wydzial Mechaniczny, sp. technologia budowy maszyn

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: konstruktor specjalista

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 29 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. przemyslu zbrojeniowego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Inzynierska, Rzeszow, 1966, Wydzial Mechaniczny, sp. technologia budowy maszyn (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z konstruktor specjalista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)