Adam Piechowicz

Imię i nazwisko: Adam Piechowicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Partii Emerytow i Rencistow "Nadzieja"

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Polska Partia Przyjaciol Piwa

Okreg wyborczy: 4 Lodz

Partia (wybory): Polska Partia Przyjaciol Piwa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Ogrodnicze, Warszawa, 1983, Ogrodniczy, sp. kwiaciarstwo, warzywnictwo, szkolkarstwo, sadownictwo

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: zarzadzanie firma

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Partii Emerytow i Rencistow "Nadzieja"
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polska Partia Przyjaciol Piwa (Lista)
- posłowie z 4 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polska Partia Przyjaciol Piwa (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Ogrodnicze, Warszawa, 1983, Ogrodniczy, sp. kwiaciarstwo, warzywnictwo, szkolkarstwo, sadownictwo (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z zarzadzanie firma (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)