Adam Sengebusch

Imię i nazwisko: Adam Sengebusch
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 17 Bydgoszcz

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja ds. mlodziezy

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Zespol Szkol Chemicznych, Bydgoszcz, 1989, Technologia Procesow Chemicznych

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 17 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. mlodziezy (Podkomisje)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Zespol Szkol Chemicznych, Bydgoszcz, 1989, Technologia Procesow Chemicznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)