Adam Zieminski

Imię i nazwisko: Adam Zieminski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 12 Walbrzych

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja ds. gornictwa i energetyki

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly Sejmu RP w sprawie procesu restrukturyzacji wojewodztwa walbrzyskiego i likwidacji kopalni zaglebia walbrzyskiego (druk 350)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przedsiebiorstwie panstwowym "Polskie Koleje Panstwowe" oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 582)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Policealne Studium Komunikacyjne, Bialystok, 1977

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: technik mechanik samochodowy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 12 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. gornictwa i energetyki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly Sejmu RP w sprawie procesu restrukturyzacji wojewodztwa walbrzyskiego i likwidacji kopalni zaglebia walbrzyskiego (druk 350) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przedsiebiorstwie panstwowym "Polskie Koleje Panstwowe" oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 582) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Policealne Studium Komunikacyjne, Bialystok, 1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z technik mechanik samochodowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)