Aleksander Hall

Imię i nazwisko: Aleksander Hall
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Aleksander Hall - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 22 Gdansk

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1977, Wydzial Humanistyki, sp. historia

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: publicysta

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 22 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1977, Wydzial Humanistyki, sp. historia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z publicysta (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)