Alojzy Pietrzyk

Imię i nazwisko: Alojzy Pietrzyk
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 36 Katowice

Podkomisje: Podkomisja ds. bankowosci i ubezpieczen

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Zawodowa, Myslowice, 1965

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: przewodniczacy Zarzadu Regionu

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 36 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. bankowosci i ubezpieczen (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Zawodowa, Myslowice, 1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z przewodniczacy Zarzadu Regionu (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)