Alojzy Szablewski

Imię i nazwisko: Alojzy Szablewski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 22 Gdansk

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Przedsiebiorstwach Komunalnych Uzytecznosci Publicznej (druk 721)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy budzetowej na rok 1992 (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej na rok 1993 wraz z uzasadnieniem - w czesciach dot. Komisji Polityki Spolecznej (druk 598)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 pazdziernika 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 351)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Gdanska, Gdansk, 1963, Wydzial Kadlubowy, sp. budowa okretow

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 22 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Przedsiebiorstwach Komunalnych Uzytecznosci Publicznej (druk 721) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy budzetowej na rok 1992 (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej na rok 1993 wraz z uzasadnieniem - w czesciach dot. Komisji Polityki Spolecznej (druk 598) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 pazdziernika 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 351) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Gdanska, Gdansk, 1963, Wydzial Kadlubowy, sp. budowa okretow (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)