Andrzej Bajolek

Imię i nazwisko: Andrzej Bajolek
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Andrzej Bajolek - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 33 Krakow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. przeksztalcen w rolnictwie i spoldzielczosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Gornicze, Krakow, 1964, technik gornik

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 33 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. przeksztalcen w rolnictwie i spoldzielczosci (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Gornicze, Krakow, 1964, technik gornik (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)