Andrzej Bober

Imię i nazwisko: Andrzej Bober
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Andrzej Bober - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 23 Olsztyn

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druki 232, 233, 367, 368, 510)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk 276)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o najmie lokali mieszkalnych wraz z autopoprawka (druk 221, 221-A, 727)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o stosunku Panstwa do Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego w RP (druk 525)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o Panstwowym Funduszu Kultury Fizycznej (druk 704)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji do rzadowych zalozen polityki spoleczno-gospodarczej na 1992 r.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1983, Wydzial Zootechniczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wojt gminy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 23 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druki 232, 233, 367, 368, 510) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk 276) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o najmie lokali mieszkalnych wraz z autopoprawka (druk 221, 221-A, 727) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o stosunku Panstwa do Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego w RP (druk 525) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o Panstwowym Funduszu Kultury Fizycznej (druk 704) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji do rzadowych zalozen polityki spoleczno-gospodarczej na 1992 r. (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1983, Wydzial Zootechniczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wojt gminy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)