Andrzej Borowski

Imię i nazwisko: Andrzej Borowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Andrzej Borowski - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 10 Opole

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1982, Wydzial Melioracje Wodne, sp. organizacja robot

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 10 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1982, Wydzial Melioracje Wodne, sp. organizacja robot (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)