Andrzej Gasienica-Makowski

Imię i nazwisko: Andrzej Gasienica-Makowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Andrzej Gasienica-Makowski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Lista: Zwiazek Podhalan

Okreg wyborczy: 32 Nowy Sacz

Podkomisje: Podkomisja ds. turystyki

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna ds. nowelizacji ustaw podatkowych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu ustawy - Prawo Celne (druk 524)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o Panstwowym Funduszu Kultury Fizycznej (druk 704)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Krakowska, Krakow, 1978, Wydzial Mechaniczny, sp. samochody i ciagniki

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel, praktyczna nauka zawodu, tworca ludowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zwiazek Podhalan (Lista)
- posłowie z 32 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. turystyki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna ds. nowelizacji ustaw podatkowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu ustawy - Prawo Celne (druk 524) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o Panstwowym Funduszu Kultury Fizycznej (druk 704) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Krakowska, Krakow, 1978, Wydzial Mechaniczny, sp. samochody i ciagniki (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel, praktyczna nauka zawodu, tworca ludowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)