Andrzej Raj

Imię i nazwisko: Andrzej Raj
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 36 Katowice

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A)

Podkomisje: Zespol do pracy merytorycznej nad tekstem projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o uregulowaniu roszczen wynikajacych z przejecia gruntow na obszarze m.st. Warszawy (druk 418)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy (druk 883)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych wraz z projektami pieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 888)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 189)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. integracji z EWG

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. uchwaly Sejmu dotyczacej restrukturyzacji (druk 618)

Podkomisje: Podkomisja ds. technik prywatyzacyjnych

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Politechnika Slaska, Gliwice, 1973

Ukonczona szkola: - Akademia Ekonomiczna, Katowice, 1979

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: manager-przedsiebiorca

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 36 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A) (Podkomisje)
- posłowie z Zespol do pracy merytorycznej nad tekstem projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o uregulowaniu roszczen wynikajacych z przejecia gruntow na obszarze m.st. Warszawy (druk 418) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy (druk 883) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych wraz z projektami pieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 888) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 189) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. integracji z EWG (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. uchwaly Sejmu dotyczacej restrukturyzacji (druk 618) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. technik prywatyzacyjnych (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Politechnika Slaska, Gliwice, 1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Ekonomiczna, Katowice, 1979 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z manager-przedsiebiorca (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)