Andrzej Szarawarski

Imię i nazwisko: Andrzej Szarawarski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Andrzej Szarawarski - II kadencja 1993 - 1997
- Andrzej Szarawarski - III kadencja 1997 - 2001
- Andrzej Szarawarski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 35 Sosnowiec

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. handlu, drobnej wytworczosci i uslug

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania projektu planu finansowego likwidacji Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu w likwidacji

Podkomisje: Podkomisja ds. turystyki

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych wraz z projektami pieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 888)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (druk 238)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk 298)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 434)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk 328)

Podkomisje: Podkomisja ds. analizy przebiegu i skutkow spoleczno-ekonomicznych prywatyzacji

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przedsiebiorstwie panstwowym "Polskie Koleje Panstwowe" oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 582)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianiwe ustawy o gospodarce finansowej przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie niektorych ustaw wraz z projektami dwoch podstawowych aktow wykonawczych oraz rzadowego projektu ustawy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska, Gliwice, 1973, Wydzial Mechaniczno-Technologiczny, sp. urzadzenia i technologia spawalnictwa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes spolki

Znajomosc jezykow: czeski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 35 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. handlu, drobnej wytworczosci i uslug (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania projektu planu finansowego likwidacji Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu w likwidacji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. turystyki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych wraz z projektami pieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 888) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (druk 238) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk 298) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 434) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk 328) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. analizy przebiegu i skutkow spoleczno-ekonomicznych prywatyzacji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przedsiebiorstwie panstwowym "Polskie Koleje Panstwowe" oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 582) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianiwe ustawy o gospodarce finansowej przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie niektorych ustaw wraz z projektami dwoch podstawowych aktow wykonawczych oraz rzadowego projektu ustawy (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Slaska, Gliwice, 1973, Wydzial Mechaniczno-Technologiczny, sp. urzadzenia i technologia spawalnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes spolki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)